Save to shopping list
Create a new shopping list

Add products by adding codes

Add a CSV file
Enter the product codes that you want to add to the basket in bulk (after a comma, with a space or from a new line). Repeating the code many times will add this item as many times as it appears.

Terms and Conditions

 

Platforma hurtowa www.hurt.congee.pl w chwili obecnej jest wersją testową. Platforma jest nadal modyfikowana i doskonalana jednakże Przedsiębiorcy mogą już dokonywać zakupów. Prosimy o wszelkie uwagi i sugestie co do działania Platformy. Każda Twoja uwaga jest dla nas bardzo cenna i to dla Was chcemy się zmieniać. Prosimy o kontakt mail hurt@congee.pl, tel: 606-651-425

 

 

ZASADY OGÓLNE

1. Sprzedającym jest firma Ellision II PartyShop Congee.pl Joanna Wiśniewska z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Kr. Jadwigi 21a/1.

2. Oferta sprzedaży towarów zamieszczona na stronie internetowej www.hurt.congee.pl skierowana do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 1 Kodeksu cywilnego. Oferta ta nie jest kierowana do indywidualnych odbiorców.

3. Przedsiębiorca, który chce złożyć zamówienie, musi wypełnić formularz rejestracyjny http://hurt.congee.pl/client-new.php?register&wholesaler=true i podać prawidłowe dane, jednocześnie załączyć pliki z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, decyzją z numerem NIP oraz Regon.

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

4. Zamówienia towarów dokonuje się na stronie internetowej Sprzedającego www.hurt.congee.pl

5. Minimalna ilość zamówienia oraz czas jego realizacji są uzależnione od rodzaju towaru. W przypadku przekroczenia stanów magazynowych termin realizacji się wydłuży do czasu podanego przy produkcie lub zostanie zaproponowany przez obsługę sklepu inny produkt. Jeżeli z przyczyn niezależnych od sprzedającego termin ulegnie wydłużeniu Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę,7 dni w tygodniu. Realizacja zamówienia złożonego w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta)rozpoczyna się na następny dzień roboczy. Zamówienia złożone w dni powszednie do godziny 12:00 potwierdzone telefonicznie, opłacone lub za pobraniem realizowane są w ten sam dzień (chyba że czas realizacji podczas zamówienia wskazuje inaczej).

7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail - potwierdzenie ze szczegółami zamówienia.

8. Klient składając zamówienie, zawiera umowę kupna - sprzedaży zamawianych towarów ze Sprzedającym.

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności na konto sprzedającego lub po wyborze formy wysyłki za pobraniem

10. Do każdego zamówionego produktu dołączana jest faktura VAT na której uwzględnione są również koszty transportu.

 

 

WYSYŁKA

11. Zamówione towary dostarczane są do Przedsiębiorcy za pośrednictwem firmy kurierskiej Siódemka.

Koszty dostawy ponosi Przedsiębiorca.

12. Termin dostarczenia = czas realizacji(widoczny przy zamówionych produktach) + czas dostawy przez przewoźnika

13. Firma Ellision II nie ponosi odpowiedzialności za wydłużenie czasu dostawy z przyczyn nie zależnych od sklepu.

 

 

REKLAMACJE

14. W razie niezgodności lub wad fabrycznych zamówionych produktów Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikłych podczas transportu, Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić uszkodzenie kurierowi celem spisania protokołu szkodowego.

15. Reklamowany towar należy odesłać na adres magazynów Sprzedającego. Do odsyłanego towaru należy załączyć fakturę.

16. Sprzedający powiadomi Przedsiębiorcę w terminie 14 dni o uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu reklamacji, w przypadku uwzględnienia reklamacji z powodu wad towaru, Sprzedający zwróci Przedsiębiorcy zapłaconą cenę towaru lub wymieni produkt na nowy wolny od wad, który zostanie dostarczony wraz z kolejnym zamówieniem Kupującego, przy czym koszt odesłania wadliwego produktu zostanie zwrócona w kwocie faktury kolejnego zamówienia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

17. Ceny widoczne na stronie www.hurt.congee.pl przed zalogowaniem są cenami detalicznymi, dopiero po uzyskaniu dostępu do platformy hurtowej Kupujący będzie miał dostęp do cen hurtowych.

18. W podsumowaniu zakupów w koszyku podana jest suma brutto. Jest to kwota, którą Przedsiębiorca wpłaca na konto Sprzedającego lub uiszcza u kuriera podczas odbioru towaru.

19. Przedsiębiorca zezwala Sprzedającemu na przetwarzanie jego danych tylko i wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia.

20. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

21. Adresem Sprzedającego do pisemnej korespondencji i reklamacji jest adres:

Ellision II

Zakładowa 18

89-620 Chojnice

22. Adres Przedsiębiorcy i adres dostawy towaru mogą się różnić i podczas procesu rejestracji Przedsiębiorca zobowiązany jest do wpisania prawidłowych danych.

Adres dostawy można modyfikować w każdym momencie – za co odpowiedzialny jest sam kupujący.

23. Złożenie zamówienia uważane jest jednoznacznie jako akceptacja regulaminu.

24. W przypadku gdy z przyczyn losowych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia w całości lub w części lub dostarczenie towaru sprzedający i kupujący mają prawo odstąpić od umowy. Wszelkie dokonane wpłaty zostaną wpłacone Przedsiębiorcy na podane przez niego konto.

25. Produkty sprzedawane na platformie pakowane są w opakowania zbiorcze – nie konfekcjonowane takimi produktami są m.in. słomki, balony …

W razie chęci zakupu produktów konfekcjonowanych prosimy o wcześniejszy kontakt – cena ustalana będzie indywidualnie.

 

IdoSell Trusted Reviews
4.80 / 5.00 110 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2021-07-07
I informed you that some products are missing, but you were not interested, you didn't give any answer.
2020-11-27
Hi, somethimes some balloons vimes without retail packing, like pj mask balloons.
pixel